Odpowiedzi

2010-04-03T15:31:03+02:00
Krasicki ukazuje w satyrach pełny obyczajowych realiów, aczkolwiek karykaturalny, obraz życia XVIII-wiecznej szlachty polskiej. Poeta krytykuje i wyszydza główne wady sarmackie:
pijaństwo, zafascynowanie cudzoziemszczyzną, zacofanie umysłowe, upadek obyczajów, kryzys moralności.

Bajka:
"Jagnię i wilcy"
Poeta wyraża przekonanie, że w świecie istnieje prawo sielniejszego. Zwierzęta są alegorią cech ludzkich. Jagnię uosabia niewinność, słabość, wilki - siłę, okrucieństwo.

"Ptaszki w klatce"
Rozmowa czyżyków ujawnia dwa systemy wartości oraz odwieczne pragnienie wolności.

„Przyjaciele” Poeta naświetla problem fałszywej przyjaźni. Opisuje zachowanie przyjaciela, który wykorzystuje sytuacje
i działa na niekorzyść drugiego. Damon traci swoją ukochaną, przez brak inicjatywy i łatwowierność. Aryst okazuje się pseudoprzyjacielem.

„Dewotka” Krasicki wyśmiewa i piętnuje religijną obłudę oraz fałsz moralny. Dewocja tytułowej bohaterki jest na pokaz, ujawnia się obłudą.

„Kruk i lis”: Poeta w sposób alegoryczny zestawia próżność z brakiem racjonalizmu, brak krytyki z przebiegłością. Kruk ulegając komplementom lisa otwiera dziób, a ser porywa lis.

„Malarze” : Bajka opisuje dwóch malarzy. Piotr miał niezwykły talent, żył w biedzie, Jan- malował kiepsko, żył w luksusie. Puenta bajki ujawnia paradoks. Ludzie spragnieni pochlebstw, komplementów wybierali obrazy Jana, które idealizowały ich
osoby.

„Lew i zwierzęta”: Tematem utworu jest istota władzy absolutnej, która niekiedy przekształca się w tyranię.
Poeta krytykuje samowolę władcy, który okazując pozorną łaskawość,w rzeczywistości jest despotą.

„Filozof”: Uczony człowiek przekonany o swojej wszechwiedzy nie wierzy w Boga. Kiedy dopada do choroba, nawraca się i szanuje religię. Poeta piętnuje chwiejność ludzi, ich przeko-
nania oraz teoretyczne mądrości.

„Kulawy i ślepy”: poeta porusza problem odpowiedzialności za
drugiego człowieka, ale uświadamia także kwestię ograniczonego zaufania.

„Wół i minister”: Alegoryczność bajki polega na prezentacji cech ludzi sprawujących władzę (wół, Małpa, lis). Brak kompetencji i odpowiedzialności za losy państwa rządzących może być tragiczny w skutkach.

„Mądry i głupi” Poeta ukazuje postawę głupiego i mądrego,
krytykuje bezmyślność ograniczonego w światopoglądzie i zachowaniu człowieka, a podkreśla zalety Inteligentnego mądrego człowieka


Satyra:
„Do króla” – brak królewskiego pochodzenia
Satyra skierowana do króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego
jest przykładem demagogii.
Krasicki wypowiada się przeciwko Demagogii, oraz przesądom szlachty.
Przedstawia zarzuty magnaterii
Wobec króla: - narodowość
-pochodzenie, zbyt młody wiek, zbyt
Wysokie wykształcenie, łagodne
Sprawowanie władzy, przesadna
Dbałość o naukę i kulturę
Zarzuty te są absurdalne i należy je odczytać jako zalety władcy. Krasicki wyraża poparcie dla polityki Poniatowskiego i jednocześnie atakuje zacofanych sarmatów.

„Pijaństwo” Utwór atakuje alkoholizm jako główny problem współczesnej szlachty. Satyra zbudowana na zasadzie dialogu między dwoma szlachcicami. Opowiada o zakrapianych
biesiadach i skutkach picia alkoholu.Ból głowy, złe samopoczucie, kac,guzy w wyniku bójki, zezwierzęcenie.
Poeta uświadami gorzką prawdę, że pijaństwo doprowadza człowieka do degradacji wszelkich wartości, człowiek traci kontrolę, szkodzi innymi traci majątek.

Podawała mi to moja babka od polskiego więc raczej jest to dobrze zrobione ;)
18 3 18