„Legenda o świętym Aleksym” - sprawdzian


I. Opowieść o Aleksym pochodzi z;

a. przełomu V/VI w.
b. X w.
c. XV w.

II. Autorem „Legendy…” jest:

a. św. Augustyn
b. nieznany twórca
c. Innocenty II

III. Aleksy był synem :

a. cesarza rzymskiego
b. księcia rzymskiego
c. bogatego mieszczanina

IV. Aleksy ożenił się :

a. na polecenie ojca
b. na prośbę papieża
c. na prośbę matki

V. Wybranką Aleksego była:

a. córka najbogatszego księcia rzymskiego
b. córka cesarza
c. najbardziej bogobojna dziewczyna

VI. Następnego dnia po ślubie Aleksy:

a. opuścił Rzym zabierając swój majątek
b. wyruszył w świat w jednym okryciu
c. odszedł z domu okradając rodziców

VII. Aleksy:

a. sprzedał swój majątek
b. rozdał biedakom
c. sprzedawał to, co posiadał


VIII. Samotny Aleksy z dala od domu:

a. żył z jałmużny siedząc pod kościołem
b. wędrował po świecie prosząc o wsparcie
c. objaśniał teksty ewangeliczne

IX. Po powrocie do Rzymu:

a. żył pod schodami domu rodzinnego
b. zamieszkał pod kościołem
c. wstąpił do zakonu franciszkanów

X. Za życia i po śmierci Aleksego miały miejsce cuda. Było ich:

a. dwa
b. pięć
c. trzy

XI. Przed śmiercią Aleksy :

a. podyktował swoją historię wędrownemu skrybie
b. sam spisał swoje dzieje
b. podczas ostatniej spowiedzi opowiedział o sobie

XII. Zona Aleksego po jego odejściu z domu:

a. ponownie wyszła za mąż
b. wstąpiła do klasztoru zgodnie z wolą męża
c. zachowała czystość i wierność idei męża

XIII. Wybierając ascetyczne życie Aleksy:

a. chciał zasłużyć na świętość
b. pragnął zdobyć rozgłos i sławę
c. zamierzał żyć inaczej niż jego rodzice

XIV. Postawa Aleksego stała się dla ludzi jego epoki:

a. wzorem do naśladowania
b. zachowaniem niegodnym chrześcijanina
c. obiektem żartów


XV. Aleksy to asceta:

a. typu wschodniego
b. typu zachodniego
c. nowożytny

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-03T14:38:16+02:00
1.b
2.b
3.a
4c
5.a
6.a
7.c
8.b
9.c
10.a
11.c
12.c
13.b
14.a
15.c
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T14:47:25+02:00
1.b. X w.
2.b. nieznany twórca
3.c. bogatego mieszczanina
4.a. na polecenie ojca
5.b. córka cesarza
6.b. wyruszył w świat w jednym okryciu
7.b. rozdał biedakom
8.a. żył z jałmużny siedząc pod kościołem
9.c. wstąpił do zakonu franciszkanów
10.b. pięć
11.b. podczas ostatniej spowiedzi opowiedział o sobie
12.c. zachowała czystość i wierność idei męża
13.c. zamierzał żyć inaczej niż jego rodzice
14.a. wzorem do naśladowania
15.a. typu wschodniego
6 2 6