Zakłady przemysłowe A i B podjęły się wykonać wspólnie pewne zamówienie w ciągu 12 dni. Zakład A po dwóch dniach realizacji zamówienia z powodu remontu został zamknięty, a więc pozostałą część zamówienia wykonał zakład B nie zwiększając dziennej produkcji. W ciągu ilu dni zostanie wykonane zamówienie, jeżeli dzienna produkcja zakładu B wynosi
66 ⅔ % dziennej produkcji zakładu A?

1

Odpowiedzi

2010-04-04T09:28:15+02:00
Zakład A wykonuje wciągu 12 dni 12 jednostek
Zakład B wykonałby w ciagu 12 dni 8 jednostek / 12 x 2/3 = 8 /
Ukladamy równania:
12/A/ + 12x2/3 /B/ = X jednostek
"n" /A/ + 2x2/3 = X jednostek
"n" - ilość pracy zakładu A
Porównujemy stronami:
12 + 12x2/3 = n + 2x2/3
n = 12 + 12x2/3 - 2x2/3
n= 18i2/3 dnia
=====================
ateb