Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T15:36:35+02:00
MSiO₂=60g/mol
mSi=28g/mol
mFe2O3= 160g/mol
mFe=56g/mol

Oznaczamy masę rudy przez "X".
masa Si= 7% * x =0,07x
masa Fe= 56%*x = 0,56x

procent krzemu w SiO2: 28/60 *100% =(140/3)%
(140/3)% - 0,07x
100% - y

y=21/140x =3/20 x =0,15x
Masa krzemu w rudzie wynosi : 0,15x
Zatem zawartość procentowa tlenku krzemu w tej rudzie to: y/x *100%= 0,15x/x * 100% = 15%

Z tego wynika że zawartość procentowa tlenku żelaza to 100%- 15%= 85%

3 2 3