Odpowiedzi

2010-04-03T14:58:05+02:00
Pęd – w mechanice wielkość fizyczna opisująca ruch ciała. Pęd mają wszystkie formy materii, np. ciała obdarzone masą spoczynkową, pole elektromagnetyczne, pole grawitacyjne.

Zasada zachowania pędu [edytuj]

Zmiana pędu następuje w wyniku działania na ciało siły przez pewien czas. Iloczyn siły i czasu jej działania nazywany jest popędem siły (I)

\vec {\Delta p}=\vec F \Delta t
\vec I=\vec F \Delta t

Jeżeli w układzie inercjalnym na ciało (układ ciał) nie działa siła zewnętrzna, lub działające siły zewnętrzne równoważą się:

\vec F = 0

to całkowity pęd ciała (układu ciał) nie zmienia się:

\Delta \vec p = 0
\vec p=\mbox{const}

Powyższe zdanie stanowi treść zasady zachowania pędu. Zasada zachowania pędu jest konsekwencją symetrii translacji w przestrzeni (twierdzenie Noether)

\vec{x} \rightarrow \vec{x}'=\vec{x}+\vec{a}.

Jeżeli energia potencjalna jest niezmiennicza ze względu na translację,

U(\vec{x})=U( \vec{x}')=U(\vec{x}+\vec{a})=U(\vec{x})+a^i \frac{\partial U}{\partial {x^i}}+...

to

F^i = -\frac{\partial U}{\partial {x^i}}=0

czyli na ciało nie działa żadna siła i w konsekwencji pęd układu jest zachowany.
2010-04-03T14:59:22+02:00
Pęd definiujemy jako iloczyn masy i prędkości ciała.
p=m*v
Pęd jest wielkością wektorową.
Kierunek i zwrot wektora pędu jest taki sam jak kierunek i zwrot wektora prędkości.
Jednostka pędu
Jednostką pędu w układzie SI jest: kilogram razy metr na sekundę.
p] = kg • m/s


* Zasada zachowania pędu
W odosobnionym układzie ciał całkowity pęd układu pozostaje stały.
Przez układ odosobniony, zwany też układem zamkniętym, rozumiemy zespół ciał, pomiędzy którymi działają tylko siły wewnętrzne, czyli siły akcji i reakcji, o których mówi III zasada dynamiki.
Zasada zachowania pędu obowiązuje na przykład przy zderzeniach sprężystych i niesprężystych.
* Zderzenia doskonale sprężyste – w ich wyniku ciała nie odkształcają się wzajemnie, a ich energia mechaniczna przed zderzeniem i po zderzeniu pozostaje stała.
* Zderzenia doskonale niesprężyste – w ich wyniku ciała odkształcają się, a część energii mechanicznej zmienia się w chwili zderzenia w energię wewnętrzną. W tym rodzaju zdarzeń nie jest spełniona zasada zachowania energii mechanicznej.
Szczególnym przypadkiem zderzeń są zderzenia centralne, czyli takie, w których wektory prędkości zderzających się ciał leżą, zarówno przed zderzeniem, jak i po zderzeniu, na jednej prostej.
2010-04-03T15:01:42+02:00
Pęd definiujemy jako iloczyn masy i prędkości ciała.
Zasada zachowania pędu:
Jeżeli na jakiś układ ciał nie działają siły (oddziaływania) zewnętrzne, wtedy układ ten ma stały pęd.