Narysuj wykres funkcji (wystarczy że podasz współrzędne punktów), która każdej liczbie całkowitej ujemnej przyporządkowuje jej wartość bezwzględną, liczbie 0 przyporządkowuje wartość 4, a każdej liczbie całkowitej dodatniej przyporządkowuje liczbę dwa razy mniejszą. zapisz wzór tej funkcji.

1

Odpowiedzi

2010-04-03T17:40:43+02:00
F(x)=[duża klamra]
|x| dla x<0
4 dla x=0
½x dla x>0

x∈Z [x należy do liczb całkowitych]