Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T15:05:31+02:00
Urlop wypoczynkowy
20 dni - jeśli jest zatrudniony krócej niż 10 lat
26 dni - jeśli jest zatrudniony dłużej niż 10 lat
Urlop bezpłatny
Urlop okolicznościowy
ślub pracownika lub urodzenie się jego dziecka - zwolnienie w wymiarze 2 dni,
śmierć i pogrzeb małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy - 2 dni,
ślub dziecka pracownika - 1 dzień,
śmierć i pogrzeb jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką - 1 dzień
Urlop wychowawczy ( do ukończenia przez dziecko 4 roku życia)
Urlop macierzyński
16 tygodni przy pierwszym porodzie,
18 tygodni przy każdym następnym porodzie,
26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
2010-04-03T15:20:24+02:00
Urlop:
-Wypoczynkowy :
*20 dni, gdy staż pracy pracownika wynosi mniej niż 10 lat,
*26 dni, gdy staż pracy pracownika wynosi ponad 10 lat.

-Bezpłatny :
* Tyle ile da ci pracodawca...

-Macierzyński:
*20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
*31 tygodni przy urodzeniu dwojga dzieci przy jednym porodzie,
*33 tygodnie przy urodzeniu trojga dzieci przy jednym porodzie.
*35 tygodni przy urodzeniu czworga dzieci przy jednym porodzie,
*37 tygodni przy urodzeniu pięciorga lub więcej dzieci przy jednym porodzie
*Część tego urlopu może przypadać przed datą porodu (2 tygodnie).

-Wychowawczy:
* do 3 lat, w celu opieki nad dzieckiem do 4 roku życia

-Okolicznościowy:
* narodziny dziecka - 2 dni
* ślub własny - 2 dni
* ślub dziecka - 1 dzień
* śmierć ojca/matki/małżonka/macochy/ojczyma/dziecka - 2 dni
* śmierć brata/siostry/teścia/teściowej/babci/dziadka/innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką - 1 dzień1 5 1