Na podstawie tekstu odpowiedz na pytania.
W Bałtyku występuje ponad 700 gatunków wchodzących w skład fitoplanktonu. Są to głównie okrzemki ,bruzdnice oraz sinice.Zauważyc można również bardzo wyrazną zmiennośc sezonową.Wiosną,kiedy jest coraz więcej światła słonecznego ,a woda ociepla się i znajduje się w niej dużo biogenów ,rozpoczyna się zakwit okrzemek,zaraz po nim bruzdnic.Zakwity te mogą byc bardzo intensywne-w sprzyjających warunkach liczebnośc fitoplanktonu może sięgac kilkuset milionów osobników na m² wody.Latem w miarę wzrostu temperatury wód oraz wyczerpywania się substancji odżywdzych ,okrzemki ustępują miejsca sinicom,zdolnym często asymilowac azot atmosferyczny . Bardzo intensywne zakwity sinic obserwowane w ostatnich latach są zjawiskiem niekorzystnym ,gdyż w śród nich znajduje się wiele gatunków toksycznych i potencjalnie toksycznych . Jesień to pora pewnego panowania okrzemek reprezentowania jednak przez inne gatunki niż wiosną . Mogą również pojawiac zakwity bruzdnic Zimą liczebnośc fitoplanktonu jest bardzo niska - wiekszośc gatunków przeczekuje ten niekorzystny okras w postaci form przetrwalnych .
a). wymień glony występującie w Bałtyku, które są składnikiem fitoplanktonu ...
b). wyjaśnij co to jest zakwit glonów i jakie czynniki sprawiają powstawienie zakwitów ...
c). Omów sezonową zmiennosc w składzie fitoplanktonu...

2

Odpowiedzi

2009-11-01T21:13:28+01:00
A) okrzemki, bruzdnice, sinice.
b) i c) jest w tym fragmencie szczegółowo opisane.
"Wiosną,kiedy jest coraz więcej światła słonecznego ,a woda ociepla się i znajduje się w niej dużo biogenów ,rozpoczyna się zakwit okrzemek,zaraz po nim bruzdnic.Zakwity te mogą byc bardzo intensywne-w sprzyjających warunkach liczebnośc fitoplanktonu może sięgac kilkuset milionów osobników na m² wody.Latem w miarę wzrostu temperatury wód oraz wyczerpywania się substancji odżywdzych ,okrzemki ustępują miejsca sinicom,zdolnym często asymilowac azot atmosferyczny . Bardzo intensywne zakwity sinic obserwowane w ostatnich latach są zjawiskiem niekorzystnym ,gdyż w śród nich znajduje się wiele gatunków toksycznych i potencjalnie toksycznych . Jesień to pora pewnego panowania okrzemek reprezentowania jednak przez inne gatunki niż wiosną . Mogą również pojawiac zakwity bruzdnic Zimą liczebnośc fitoplanktonu jest bardzo niska - wiekszośc gatunków przeczekuje ten niekorzystny okras w postaci form przetrwalnych ."

Dlatego tak ogólnie, ponieważ to łatwe zadanie i bardzo mało pktów;/
16 3 16
2009-11-01T21:57:12+01:00
A) okrzemki , bruzdnice i sinice
15 2 15