Zad.1
w 120 g wody rozpuszczono 30 g soku porzeczkowego. ilu procentowe stężenie roztworu powstało ?

zad.2
Grażyna marynuje grzyby. ile musi wziąść litrów octu 12%, aby po dodaniu wody otrzymać 6 litrów zalewy 4%?

zad.3
ile kilogramów 15% roztworu kwasu siarkowego i ile kilogramów 30 % kwasu siarkowego nalezy zmieszać, aby otrzymać 18 kg roztworu o stężeniu 20%.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T15:43:38+02:00
Cp=ms/mr*100%
cp - stężenie procentowe
ms - masa substancji
mr - masa roztworu

1. cp=30g/150g*100%
cp=20%

2. 0,04*6l=0,24l -> ms
12% = 0,24l/mr * 100%
0,12=0,24l/mr
0,12mr=0,24l
mr=2l

3.
x- ilość roztworu 15%-owego
y - ilość roztworu 30%-owego

0,2*18=0,15x+0,3y
x+y=18

3,6=0,15x+0,3y
y=18-x

3,6=0,15x+0,3(18-x)
y=18-x

3,6=0,15x-0,3x+5,4
y=18-x

-1,8=-0,15x
y=18-x

x=12
y=6