Odpowiedzi

2010-04-03T16:29:40+02:00
Zad.1
z 200 g 15% roztworu soli odparowano 20 g wody. oblicz stężenie powstałego roztworu.

200g - 20g = 180g

200g - 100%
x - 15%

x = 200g * 15% / 100% = 30g

180g - 100%
30g - x

x = 30g * 100% / 180g =16.6%
odp. 16.6%

zad.2
do 20 litrów 10 % roztworu soli kuchennej dolano 5 litrów wody. ilu procentowy roztwór otrzymano ?

20l - 100%
x - 10%

x = 20l * 10% / 100% = 2l

20l + 5 l = 25l

25l - 100%
2l - x

x = 2l * 100% /25l = 8%
odp.8%