Dam naj - 15pkt, ale prosze powiedzieć mi czemu tak a nie inaczej


Przesączoną wodę z jeziora wykorzystano do doświadczenia przedstawionego na rysunku.
Stwierdzono lekko malinowe zabarwienie wody pod wpływem fenoloftaleiny oraz, mimo silnego wstrząsania, brak piany w probówce z mydłem.
Na podstawie wyników tego doświadczenia można powiedzieć, że woda w jeziorze posiada
A. pH > 7 i zawiera dużo jonów Ca2+ i Mg2+ (jest wodą „twardą”).
B. pH < 7 i mieści się w I klasie czystości wód powierzchniowych.
C. pH > 7 i jest wodą „miękką”.
D. pH = 7 i zawiera dużo związków organicznych.
3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T15:42:48+02:00
Odpoweidź A, ponieważ:

pH>7 mają roztwory zasadowe barwiące fenoloftaleinę na kolor malinowy oraz jest woda twardą, ponieważ przy jonach Ca2+ i Mg2+ pienienie nie występuje ;)
4 5 4