Proszę o estetyczne zrobienie 5 zadań.
W zadaniach musi być!
- dane
- szukane
- rozwiązanie
- odpowiedź
- bez żadnych tłumaczeń
- prosto i na temat
- wszystkie obliczenia

Proszę o nieprzepisywanie tematu zadania przy odpowiadaniu.

Dam najlepszą, jeżeli odpowiedzi będą się zgadzały z odpowiedziami w podręczniku. Jeżeli nie będą się zgadzały - wymagam poprawy.
-----
1.
Jednostką mętności wody jest mętność spowodowana zawiesiną 1 g krzemionki w 1dm3 wody destylowanej. Ustal mętność
a) wody wodociągowej, w której wygląd odpowiada wyglądowi próbki wzorca zawierającego 0,15 mg krzemionki w 50cm3 wody.
b) wody rzecznej, której wygląd odpowiada wyglądowi próbki wzorca zawierającego 0,375 mg krzemionki w 75g wody

2.
Korzystając z wykresu rozpuszczalności, oblicz, ile wykrystalizuje gramów:
a) azotanu sodu, jeżeli 120 g wodnego roztworu, nasyconego w temperaturze 50stopni ochłodzimy do temperatury 10stopni.
b) chlorku sodu, jeżeli 40 g wodnego roztworu nasyconego w temperaturze 80stopni, ochłodzimy do 30stopni.

3.
Po całkowitym odparowaniu wody z 50 cm3 nasyconego w temperaturze 10stopni roztworu o gęstości dr = 1,15g/cm3 otrzymano 10g substancji. Oblicz rozpuszczalność tej soli w podanej temperaturze.

4.
Ile gramów wody zawiera 50 g nasyconego w temperaturze 20stopni roztworu substancji, jeżeli rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 40 stopni.

5.
Rozpuszczalność azotanu ołowiu(II) w temperaturze 40stopni wynosi 75 g. Oblicz ile soli można rozpuścić w 500 g wody o temperaturze 40stopni
-----
Jeżeli ktoś nie umie jednego zadania może zrobić cztery, ale nie mniej!!

2

Odpowiedzi

2010-04-05T16:50:14+02:00
1.
Dane:
Jednostka mętności: 1g/dm³ wody = 1000mg/1000cm³wody = 1mg/cm³wody
a) Szukane: Mętność
Rozwiązanie:
0,15mg --- 50cm³
Xmg --- 1cm³
X=(0,15mg*1cm³)/50cm³=0,003mg
Odpowiedź: Mętność wynosi 0,003[jednostki](0,003g/dm³)
b) Szukane: Mętność
Rozwiązanie:
gęstośc wody = 1kg/m³ = 1000g/1000dm³ = 1g/dm³
75g=75dm³
0,357mg=0,000375g
0,000375g --- 75dm³
Xg --- 1dm³
X=(0,000357g*1dm³)/75dm³=0,000005g
Odpowiedź: Mętnosć wynosi 0,000005[jednostki]


2.
a)Dane:
Rozpuszczalność azotanu sodu wodzie:
120g -50°
85g - 10°(wykres)
Szukane:
Ilość substancji, która wykrystalizuje.
Rozwiązanie:
120g-85g=35g. (przy założeniu, że roztwór nie ulegnie przesyceniu)
Odpowiedź:
Wykrystalizuje 35g azotanu sodu
b)Dane:
Rozpuszczalność chlorku sodu:
40g - 80°
40g - 30°
Rozwiązanie:
40g-40g=0g
Odpowiedź:
Chlorek sodu nic nie wykrystalizuje


3.
Dane:
dr=1,15g/cm³
Vr=50cm³
T=10°C
Msubstancji(Ms)=10g
Szukane:
Rozpuszczalność
Rozwiązanie:
Vr=50cm³
dr=1,15g/cm³
Mr=1,15g/cm3³*50cm³=57,5g
Mrozpuszczalnika(Mroz)= Mr-Ms
Mroz=57,5g-10g=47,5g
W x gram wody rozpuszcza się y gram substancji
47,5g --- 10g
100g --- x
x=100g*10g/47,5g
x≈21,053g
Odpowiedź:
W 10°C rozpuszczalność soli wynosi 21,053 na 100g rozpuszczalnika


4.(podejrzewam, że chodziło na końcu nie o 40 stopni tylko o 40g/100g wody)

Dane:
Mr: 50g
T: 20°C
Rozpuszczalność: 40g/100g wody w temp. 20°C
Szukane:
Mwody(Mw)
Rozwiązanie:
Masa nasyconego roztworu w temp. 20°C: 40g+100g=140g
W xg roztworu jest yg wody
140g --- 100g
50g -- x
x=50g*100g/140g
x=35,714g
Odpowiedź:
W 50g nasyconego roztworu znajduje się 35,714g wody


5.
Dane:
Rozpuszczalność w temp. 40°C: 75g/100g wody
M rozpuszczalnika: 500g
Szukane:
M substancji rozpuszczonej
Rozwiązanie:
100g --- 75g
500g --- x
x=500g*75g/100g=375g
Odpowiedź: W 500g wody o temp. 40°C można rozpuścić 375g azotanu ołowiu.
7 3 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T17:09:41+02:00
Sory ale pierwszego nie umiem zrobić ;/
------------------------------------------------------
2.
a)
Dane:
Rozpuszczalność azotanu sodu wodzie wynosi
120g -50°
85g - 10°
Szukane:
Ilość substancji, którą wykrystalizuje.
Rozwiązanie:
120g-85g=35g
Odp.:
Wykrystalizuje 35g azotanu sodu.

b)
Dane:
Rozpuszczalność chlorku sodu wynosi
40g - 80°
40g - 30°
Szukane:
Ilość substancji.
Rozwiązanie:
40g - 40g = 0g
Odpowiedź:
Chlorek sodu nic nie wykrystalizuje.
-------------------------------------------
3.
Dane:
dr = 1,15g/cm³
Vr = 50cm³
T = 10°C
Ms = 10g
Szukane:
Oblicz rozpuszczalność tej soli w 10°
Rozwiązanie:
Vr=50cm³
dr=1,15g/cm³
Mr=1,15g/cm3³ × 50cm³ = 57,5g
Mroz = Mr-Ms
Mroz = 57,5g - 10g = 47,5g
W x gram wody rozpuszcza się y gram substancji
47,5g --> 10g
100g --> x
x = 100g × 10g ÷ 47,5g
x≈21,053g
Odp.:
W 10°C rozpuszczalność tej soli wynosi 21,053 na 100g rozpuszczalnika.
---------------------------------------------------------------------------------------
4.
Dane:
Mr - 50g
T - 20°C
rozpuszczalność - 40g/100g wody w temperaturze 20°C
Szukane:
Ile gramów wody zawiera...
Rozwiązanie:
20°C ÷ 40g + 100g = 140g
W x g roztworu jest y g wody
140g --> 100g
50g --> x
x = 50g × 100g ÷ 140g
x = 35,714g
Odpowiedź:
W 50g nasyconego roztworu znajduje się 35,714g wody
---------------------------------------------------------------------
5.
Dane:
Rozpuszczalność w temp. 40°C ÷ 75g/100g wody
M rozpuszczalnika - 500g
Szukane:
Ile soli można rozpuścić?
Rozwiązanie:
100g --- 75g
500g --- x
x = 500g × 75g/100g = 375g
Odp.:
W 500g wody o temp. 40°C można rozpuścić 375g azotanu ołowiu.
----------------------------------------------------------------------------
Mam nadzieje że pomogłam ;)
26 2 26