Andrzej trenuje podnoszenie ciężarów.Podczas zawodów podrzucił ciężar o masie 150 kg na wysokość 2 m.Czas trwania próby wynosił 0,6.

1) Oblicz przyrost Ep sztangi.


2) Oblicz średnią moc,jaką wydatkował Andrzej w trakcie próby.


3) Oblicz wartość siły,z jaką jedna ręka sztangisty działa na sztangę.


Do obliczeń przyjmij g = 10m/s do kwadratu (2)


Pomóżcie proszę ;)

2

Odpowiedzi

2010-04-03T16:12:06+02:00
DANE:
m=150kg
h=s=2m
g=10m/s^2
t=0,6s


1)
Ep=m*g*h
Ep=150kg*10m/s^2*2m
Ep=3000J
Ep=W ---> przyda się w nastepnym zadaniu

2)
P=W/t
P=3000J/0,6s
P=5000W
3)
F=m*g
F=150kg*10m/s^2
F=1500N--->siła z jaką działają dwie ręce, więc jedna :
1500N/2=750N
1 1 1
2010-04-03T16:20:30+02:00
1) Dane:
m = 150kg
h = 2m
g = 10 m/s²

E = m*g*h
Ep = 150*2*10 = 3000J
Odp.: Przyrost energii potencjalnej sztangi wynosi 3000J.

2) Dane:
P = W/t
t = 0,6s
W = E =3000J

P = 3000/0,6 = 5000 W
Odp.: Średnia moc, jaką wydatkował Andrzej w trakcie próby wynosi 5000 W.

3)
F=m*g
F=m*g/2
F=150*10/2
F=1500/2
F=750N
Odp.: Wartość siły, z jaką jedna ręka sztangisty działa na sztangę wynosi 750N.

Bitte ;))