Odpowiedzi

2010-04-03T16:23:13+02:00
I was sick. Ja byłam chora.
He was tired. On był zmęczony.
She was beautifull. Ona była piękna.
We were winners. My byliśmy zwycięzcami.
You were a teatcher. Ty byłeś nauczycielem.
They were good in englisch. Oni byli dobrzy z angielskiego.
2010-04-03T16:23:52+02:00
Jeżeli w czasie past simple, to będą to zdania w stylu byłam gdzieś/kimś itd., np.
I was in the theatre. (Byłam w teatrze)
We were in the cinema. (Byliśmy w kinie)
Where were you? (Gdzie byłeś?)
I was exhausted. (Byłam wykończona)
I was a laureate. (Byłam laureatką)

Inne zdania z to be w tej formie będą w czasie Past Continuous:
I was thinking about it. (Myślałam o tym)
He was dancing with other girl. (On tańczył z inną dziewczyną)
We were going to London. (Jechaliśmy do Londynu)
What were you doing on Saturday? (Co robiłeś w sobotę?) itd.
2010-04-03T16:30:36+02:00
The Smiths bought a new house - panstwo smith kupili nowy dom
My cousine was spain - moj kuzyn byl w hiszpani
My mother cooked dinner - moja mama ugotowałą obiad
My brother hit me - moj brat mnie uderzył
I was in London - byłam w londynie
My sister was played tennis- moja siostra grała w tenisa
They were in a party - oni byli na impreze