„… Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podnoszenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej Ojczyzny. …”
Słowa te wypowiedział.....................


Kto? Gdzie? i kiedy? (w którym roku)

2

Odpowiedzi

2009-11-01T21:20:32+01:00
Józef Cyrankiewicz (1911-1989)
1 5 1
2009-11-01T21:25:20+01:00
Premier Józef Cyrankiewicz w wygłoszonym 29 czerwca przemówieniu radiowym w Poznaniu.
3 3 3