Odpowiedzi

2010-04-03T16:59:23+02:00
2.Skład atmosfery
Głównym składnikiem jest azot, jego ogólna objętośc w atmosferze wynosi 78,08%. Kolejnym składnikiem jest tlen i jego zawartość to 20,95%. Znajduję się także argon z udziałem 0,93% oraz dwutlenek węgla - 0,03%.
To co pozostaje, czyli 0,01% objętości atmosfery zajmują gazy, np. (głównie) neon, hel, metan, krypton, wodór, ozon, ksenon.
Można dodać, iż wyróżniono w atmosferze stałe składniki powietrza oraz zmienne składniki. Dwutlenek węgla oraz ozon to zmienne składniki, pozostałe to stałe.

4.Czynniki kształtujące temperaturę
-napływ mas powietrza
-szerokośc geograficzna
-wysokość n.p.m. --> na każde 100m tem. spada o 0,6 stopnia C
-prądy morskie
-odległośc od morza
-orografia terenu (np. góry blokują masy powietrza)
-albedo (stosunek promieniowania odbitego do pochłąnietęgo)
-ekspozycja zbocza (kąt padania promieni słonecznych)
1 1 1