Zmywacz do paznokci zawiera ester o masie cząsteczkowej równej 88 u. Podczas jego hydrolizy powstaje kwas, którego roztwór znajduję się w prawie każdej kuchni. Krorzystajac z powyższych danych ustal i napisz wzór tego estru, jego nazwę oraz napisz równanie hydrolizy.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T19:54:29+02:00
Ten ester to octan etylu.
CH₃COOC₂H₅+H₂0→CH₃COOH +C₂H₅OH
2010-04-03T20:02:21+02:00
Ten ester powstał z kwasu octowego i alkoholu etylowego, czyli jest to octan etylu

reakcja hydrolizy
CH3COOC2H5+H20->CH3COOH+C2H5OH