1. Uczeń otrzymał pięć ocen : 6, 3, 6, x, 3. Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 4. Oblicz x i medianę tych pięciu ocen.
Bardzo proszę o rozwiązanie.

2. Liczby x-2, 3, x+6 są w podanej kolejności pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz x.
Bardzo proszę o rozwiązanie. :)

3. Rozwiąż równanie
x^3-4x^2-3x+12=0
Bardzo proszę o rozwiązanie. :)

3

Odpowiedzi

2010-04-03T16:53:58+02:00
1. (5+3+6+x+3):5=4/×5
17+x=20
x=20-17
x=3

mediana to wartosć środkowa
mediana=3
2010-04-03T16:58:33+02:00
Mam tylko pierwsze ; d

1 . ( 6 +3 + 6 +x +3 ) : 5 = 4
(18 + x ) : 5 = 4 / * 5
(18 + x ) = 20
x = 20 - 18
x = 2
Jak obliczyć medianę - nie wiem ; d
Mam nadzieję , że choć trochę pomogłam ( :
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T16:59:32+02:00
Ad1. średnia arytmetyczna: (6+3+6+x+3)/5 =4
stąd (18+x)/5=4 //*5
18+x = 20 //-18
x=2

lczby ukladam w kolejności od najmniejszj do największej aby znaleźć medianę: 2,3,3,6,6 więc medianą jest liczba w samym środku - zatem mediana wynosi 3

Ad2)
skoro liczby x-2, 3, x+6są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego zatem zachodzi zależność:
3-(x-2) = x+6 - 3
3-x+2=x+3
5-x=x+3 //-3
2-x=x //+x
2=2x //:2
x=1

Ad.3)
x^3-4x^2-3x+12=0
x^3-3x-4x^2+12 = 0
X(x^2-3)-4(x^2-3)=0
(x-4)(x^2-3)=0
(x-4)(x-pierw3)(x+pierw3)=0
miejsca zerowe: x0=4, x1=pierw3, x2=-pierw3
i to są odpowiedzi