Prosze o napisanie po angielsku
A:
Znajoma Angielka została zaproszona na przyjęcie z okazji osiemnastych urodzin twojego kolegi. W takiej imprezie w Polsce jeszcze nigdy nie brała udzuału. Poinformuj ją:
- dlaczego w Polsce obchodzenie osiemnastych urodzin jest tak ważne;
- jaki jest typowy przebieg takiej rozmowy;
- jaki prezent wypada kupić.

B: Relacjonowanie wydarzeń
Przebywając na kursie językowym w Anglii, bierzesz udział w wieczorze wspomnień z "wakacji twojego życia". Opowiedz o:
- okolicznościach i miejscu w jakim je spędziłeś;
- wydarzeniach w jakich uczestniczyłeś;
- przyczynach, dla których uważasz te wakacje za najlepsze.

1

Odpowiedzi

2010-04-03T17:01:23+02:00
A
Angelica Way!
In Poland, it is important to circumvent the seventeenth birthday, because you're almost a grown man. You can also begin to prepare for learning driving. On the birthday of such moves all funny and interesting topics. Often in this age of the game of poker or a bottle. Best to ask the person who has a birthday, which would get. However, you can take a chance or make her surprise. Just know what that person is interested in or take on a daily basis.

Tłumaczenie:
Droga Angeliko!
W Polsce ważne jest obchodzenie siedemnastych urodzin,ponieważ jesteś już prawie dorosłym człowiekiem. Możesz również rozpocząć przygotowania do nauki prawa jazdy. Na takich urodzinach porusza się wszystkie śmieszne i ciekawe tematy. Często w takim wieku gra się w pokera lub butelkę. Najlepiej zapytać, osobę, która ma urodziny, co chciałaby dostać. Jednak możesz zaryzykować lub zrobić jej niespodzianke. Wystarczy wiedzieć czym taka osoba się interesuje lub zajmuje na co dzień.

b
I spent my holidays on the Baltic Sea in Poland. My aunt lives there, who invited me at the end of July to you. Apart from that, I visited several cities of Gdynia, Gdańsk and Sopot, opalałam a sunny day. He built his grandmother from the sand and looked for its quaint Poles. Unfortunately, I do not know too well the Polish language, so I decided to rely on the British. These holidays were fantastic, because I could finally swim and spend time with rodzinkom.

tłumaczenie:
Swoje wakacje spędziłam nad Morzem Bałtyckim w Polsce. Mieszka tam moja ciocia, która zaprosiła mnie pod koniec lipca do siebie. Oprócz tego, że zwiedzałam kilka miast jak Gdynia, Gdańsk i Sopot, opalałam się w dni słoneczne. Budowałąm również babki z piasku i rozglądałąm się za uroczymi Polakami. Niestety nie znam zbyt dobrze języka polskiego, to więc postanowiłam zdać się na anglików. Te wakacje były fantastyczne, gdyż mogłąm wreszcie popływać i spędzić czas z rodzinkom.
1 4 1