CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (ZADANIOWA)

1) Urządzenie elektryczne dostosowane do napięcia 220V ma moc 300W.Jaką pracę wykona w ciągu 12min oraz jakie jest natężenie prądu płynącego przez to urządzenie .?

2) Oblicz moc urządzenia elektrycznego przez,które przepływa natężenie 0,02kA, a napięcie panujące między końcami obwodu wynosi 25V.?

3) Oblicz opór całkowity oporników przedstawionych na schemacie .?
__________________________________________________________

4) Oblicz opór całkowity 4 rezystorów połączonych równolegle o oporze 5Ω każdy.?

5) W obwodzie elektrycznym zmierzono napięcie , które wynosi 15 V. Wiedząc , że R₁=60Ω , R₂=40Ω oblicz opór odbiornika zastępczego , natężenie prądu w każdym odbiorniku i natężeniu prądu płynącego przez źródło prądu . ?

1

Odpowiedzi

2010-04-03T23:05:37+02:00
2. WZÓR: P = w/t = U x I
U - 25 V
I - 0,02 kA

(P) w/t = 25 V x 0,00002 A
(P) w/t = 0,0005 W
ODP.: Moc urządzenia wynosi 0,0005W