Odpowiedzi

2010-04-03T18:28:58+02:00
Rozpoczynam tą myśl od tego iż Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci. Jest to bardzo śmiałe stwierdzenie ,ale niestety prawdziwe.Uważam tak iż nazizm i komunizm zawsze kojarzył mi się ze śmiercią ,dlatego że zgineło wielu ludzi .Wspomnijmy obozy zagłady gdzie masowo mordowano ludzi jak muchy strzelając do nich i gazując .Czy to nie straszne ? To potwornie straszne . Komunizm to było tak niedawno księża których zabili, strajki ,zamieszki bili ludzi nawet na śmierć . Pozwole sobie śmiało stwierdzić to iż człowiek nie jest człowiekiem jak nie jest wolny .
PROSZĘ :] licze na dobrą ocene poniewarz namyślałem się przy tym :)
2010-04-03T18:52:32+02:00
"Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci"

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci każdy powinien się z tym zgodzić.Obie ideologie powstały w XXw. i przyniosły światu straszliwe konsekwencje.
Twórcą nazizmu w Niemczech był Adolf Hitler. Doszedł do władzy w 1933r. Polityka wewnętrzna Hitlera polegała na rozbudowie państwa niemieckiego i zapewnienia przestrzeni życiowej prawdziwym Niemcom . Fundamentem ideologii nazistowskiej był antysemityzm i rasizm, pojawił się mit o przejmowaniu świata przez Żydów.Hitler oskarżał Żydów o klęskę Niemiec w II wojnie światowej.
Od początku rządów partii Hitlera NSDAP rozpoczęły się prześladowania narodu Żydowskiego. Już w 1935r parlament uchwalił tzw. ustawy norymberskie w których pozbawiono Żydów praw obywatelskich, zakazano małżeństw mieszanych oraz rozpoczęto segregację rasową. Po trzech latach w Niemczech doszło do pogromu ośrodków kultury, sklepów, synagog zginęło wówczas około 100 osób jest to tzw Kryształowa Noc. Gdy rozpoczęła się wojna w 1939 Żydów przesiedlano i nakazano nosić im opaski z gwiazdą Dawida. Żydzi zostali objęci zakazem pracy w instytucjach publicznych ograniczono możliwość poruszania się i korzystania ze środków transportu.
Niemcy kontynuowali swą politykę wobec Żydów już w 1940 roku utworzono pierwsze getta dla ludności cywilnej a w 1942 na konferencji w Wansee zapadła jedna z najokrutniejszych decyzji w historii świata. Został podpisany plan dotyczący tzw. Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Polegał on na całkowitej eliminacji Żydów. W wyniku tego planu zginęło (m.in w obozach koncentracyjnych) około 6 milionów europejskich Żydów z czego 50% stanowili Żydzi Polscy. Pokazuję to jak straszny wpływ miała ideologia nazistowska na ludzi.
Ideologia nazistowska miała również inne założenia. Hitler chciał aby Niemcy były imperium. Jego polityka zagraniczna była bardzo agresywna. Wkrótce doprowadziło to do II wojny światowej. Najstraszliwszego konfliktu w historii ludzkości.
W tym samym okresie na świecie rozwijał się komunizm w Rosji. Komunizm była to tak samo niebezpieczna ideologia co nazizm. Przywódcą komunizmu początkowo był Włodzimierz Lenin po jego śmierci został Józef Stalin. Dla tego dyktatora nie liczyły się poszczególne osoby. Przeprowadzał on czystki w swoich oddziałach co osłabiało znacznie wojsko, aresztował ludzi którzy wg niego stwarzali zagrożenie. Podczas rozpoczęcia II wojny światowej nie liczyło się dla niego życie ludzi, obchodziło go tylko zwycięstwo. Ludność rosyjska cierpiała głód, ludzie byli zsyłani na Syberię do pracy. W 1941 Stalin wymordował tysiące polskich żołnierzy księży, inteligencji (m.in w Katyniu)
Zasadniczo polityka nazizmu i komunizmu nie rożni się zbyt dużo od siebie w obu dwóch ideologiach funkcjonowanie państwa było podobne. Istniał kult wodza,policja polityczna, monopartyjność, istniały obozy koncentracyjne i ginęło miliony ludzi.
Uważam że polityka nazizmu i komunizmu są ideologiami śmierci i pogardy. Przez założenia i działania tych ideologii zginęło miliony ludzi. Nie były one w żadnym ze swych działań pozytywne i ludzkość powinna pamiętać o złu które one wyrządziły aby ta straszna historia nie powtórzyła się poraz kolejny !