Zad 1.
Prostokąt o wymiarach 2m x 5 dm .Ile wynosi pole prostokąta?

Zad 2.
Trójkąt prostokątny równoramienny ma pole 8 cm kwadratowych.
Długość każdej z przyprostokątnych tego trójkąta wynosi:??

Dmam naj prosze jak najszybciej!!!

3

Odpowiedzi

2010-04-03T17:07:34+02:00
1) 2 m = 20 dm
Pole: 20 x 50 = 1000 dm 2

2)

Pole= podstawa razy wysokość podzielić na 2
Pole=8 cm 2

8cm2 = 0,5 razy x2
16 = x2
x wynosi 4cm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T17:09:05+02:00
1. Dane:
P=a*b
P-pole
a-jedna ściana
b-druga ściana
2m = 20dm

P= 20 * 5
P = 100dm2

2.Dane:
P= 1/2 a*h
a=h
a-podstawa
a-wysokość
P=8cm2

8cm2 = 1/2* a2
16=a2
a=4cm
Odp. 4
2 5 2
2010-04-03T17:17:50+02:00
Zad 1.
Prostokąt o wymiarach 2m x 5 dm .Ile wynosi pole prostokąta?

Zad 2.
Trójkąt prostokątny równoramienny ma pole 8 cm kwadratowych.
Długość każdej z przyprostokątnych tego trójkąta wynosi:??

Dmam naj prosze jak najszybciej!!!


zad 1.
2m= 20dm

P=20dm razy 5 dm= 100dm²

Odp:Pole wynosi 100dm²

zad2.

8 cm razy dwa= 16 dm²

16 dm² podzielić przez 2 = 8 cm

Odp:Każdy ze boków trójkąta ma 8 cm