Odpowiedzi

2010-04-03T18:01:57+02:00
Hmm . ;D nie jestem doobra z angielskiego . ;)
ale spróbuję Ci to zrobić. :D

Holidays will approach, so the mum sent me to do some shopping to the shop. I don't have a good memory, so she wrote needed products down on a piece of paper. They were on it, such products like butter, the cream or apples. The mum recently probably did such a big shopping around the week ago, because it on the sheet of paper was probably from 15 positions. So I went to the shop in which I met my good friend Asia. I probably chatted with her from 10 faces, since a long time ago we didn't see ourselves. after a moment I remembered that the mum had asked me quickly to come back, since she was in a hurry to catch meeting. So I apologised to Asia and I went deep into of shop. 10.W shop there were many people, so quickly I chose things needed for me from the sheet of paper and I went to the cashier's office. When I got back home, there was already no mum, so alone I had to take the shopping out.

po polsku:
Zbliżają się święta, więc mama wysłała mnie na zakupy do sklepu. Nie mam dobrej pamięci, więc potrzebne produkty zapisała na kartce. Znajdowały się na niej, takie produkty jak masło, śmietana czy jabłka. Mama ostatnio takie duże zakupy robiła chyba z tydzień temu, bo na kartce było chyba z 15 pozycji. Poszłam więc do sklepu w którym spotkałam moją dobrą koleżankę Asię. Gadałam z nią chyba z 10 min, ponieważ dawno się nie widziałyśmy.Po chwili przypomniałam sobie, że mama prosiła mnie abym szybko wróciła, ponieważ śpieszyła się na spotkanie. Więc przeprosiłam Asię i poszłam w głąb sklepu.
10.W sklepie było dużo ludzi, więc szybko wybrałam potrzebne mi rzeczy z kartki i poszłam do kasy. Gdy wróciłam do domu, mamy już nie było, więc sama musiałam wypakować zakupy.