Pomocy!!! Błagam mam to na jutro i koniecznie potrzebuje waszej pomocy!

Na podstawie obserwacji zapisz tytuł doświadczenia, przebieg reakcji i SŁOWNIE zapis przebiegu reakcji chemicznej i wniosek (prawdopodobnie bedzie to coś z wodorem bo o tym jest temat)

Obserwacje: Metal spala się w parze wodnej. produktem reakcij jest biały proszek. w czasie reakcji powstaje gaz który spala się niebieskim płomieniem.

2

Odpowiedzi

2009-11-01T21:24:59+01:00
Tytuł: Wykrywanie wodoru

Metal+Woda---->Tlenek metalu+Wodór

Podczas reakcji wytworzył się tlenek (tutaj powinno się napisać jaki metal, my nie wiemy jaki) oraz wodór, który jest łatwopalny...
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T21:26:10+01:00
Temat: Spalanie magnezu w parze wodnej
Obserwacje: Magnes spala się w parze wodnej,
powstaje palny gaz na łyżeczce tworzy się biały proszek.
Wniosek: Zaszła reakcja wymiany powstał tlenek magnezu
i wodór
4 4 4