A) Oblicz pole powierzchni bocznej walca otrzymanego w wyniku obrotu kwadratu o boku długości 6 cm wokół boku

B) Przekrój osiowy walca jest kwadratem o przekątnej długości 8 cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca

C) Powierzchnia boczna walca po rozcięciu jest kwadratem o boku 10 cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-05T16:47:05+02:00
A
r=6 i h=6
Pb=2pi*r*h=2pi*6*6=72pi

B
Pc = Pb + 2*Pp = 2*π*r*h + 2*π*r² = 2πr(r+h)
a² + a² = 8²
2a² = 64
a² = 32
a = √32 = √2*16 = 4√2 cm
r = a/2 = 2√2 cm
h = a = 4√2 cm
Pc = 2π*2√2(2√2+4√2) = 48π cm²

C
Pb=200π
Pp = πr²
r=h
200π=2πr*r
200=2r²
100=r²
r=10
Pp=π*10*10=100π