Zad.1
W celu ustalenia wzoru węgliku glinu przeprowadzono odpowiednie doświadczenie i stwierdzono, że w związku tym stosunek liczby atomów glinu do liczby atomów węgla jest równy 1 : 0,75. Ustalić wzór elementarny węgliku

Zad.2
W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y wynosi 3:5, a stosunek y:z wynosi 2:1. Ustalić wzór elementarny tego związku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T18:46:41+02:00
NAl :nC = 1 : 0,75
0,75 nAl = nC
3 nAl = 4 nC
nAl: nC = 4: 3
Na 4 at. glinu przypadają 3 at. węgla.
Wzór elementarny: Al4C3

Jeżeli z= 1 to y=2, a x= 1,2.
Stosunek x:y:z= 1,2: 2 : 1
x:y:z= 6:10:5
C6H10O5
2 3 2