Błędy stylistyczne do poprawienia w tych zdaniach:
Sama Justyna nawet o nich się wyraziła.
Zostali złożeni w jednym grobie, który był "bardzo prosty i ubogi", pozostając w ten sposób na zawsze nierozłączni.
Mogiła mitycznych założycieli jest otoczona szczególnym kultem i dbałością przez kolejne pokolenia.
Mogiła daje bowiem świadectwo świetności ich rodzin.
Protoplaści Bohatyrowiczów wyobrażają wzajemny szacunek, oddanie, wspólną pracę. Dzięki temu udało im się pokonać wiele przeszkód, między innymi barierę pochodzenia.

2

Odpowiedzi

2010-04-03T17:50:09+02:00
Sama Justyna nawet o nich się wyraziła. Nawet sama Justyna się o nich wyraziła. (że nawet Justyna powiedziała, użycie słowa w złym miejscu w zdaniu)
Zostali złożeni w jednym grobie, który był "bardzo prosty i ubogi", pozostając w ten sposób na zawsze nierozłączni. Zostali złożeni w jednym "prostym i ubogim" grobie, pozostając w ten sposób na zawsze nierozłączni. Lub: Zostali złożeni w jednym grobie, który był "prosty i ubogi". Pozostali w ten sposób nierozłączni. (Źle skonstruowane wtrącenie, trzecia część zdania nie ma związku z poprzednią)
Mogiła mitycznych założycieli jest otoczona szczególnym kultem i dbałością przez kolejne pokolenia. -jest otaczana- użycie złej formy gramatycznej - jest otoczona to czasownik w czasie teraźniejszym,a ona był niegdyś otaczana i dziś jest również (przez różne pokolenia)
Mogiła daje bowiem świadectwo świetności ich rodzin. - mogiła jest bowiem świadectwem- świadectwo można dawać czynem, zaś przedmiot jest jedynie świadectwem czegoś,
Protoplaści Bohatyrowiczów wyobrażają wzajemny szacunek, oddanie, wspólną pracę. Dzięki temu udało im się pokonać wiele przeszkód, między innymi barierę pochodzenia. zamiast wyobrażają należy wpisać charakteryzują się wzajemnym szacunkiem, oddaniem, wspólną pracą. Wyobrażać można zastosować w tym znaczeniu np. co do rzeźby w zdaniu: Rzeźba ta wyobraża ptaka, w znaczeniu jest utożsamiana z - jednak to raczej archaizm.
2010-04-03T17:59:43+02:00
Nawet Justyna się o nich wyraziła.
Zostali złożeni w jednym grobie"prostym i ubogim", pozostając w ten sposób na zawsze nierozłączni.
Mogiła mitycznych założycieli jest otaczona szczególnym kultem i dbałością przez kolejne pokolenia.
Mogiła jest bowiem świadectwem świetności ich rodzin.
Protoplaści Bohatyrowiczów wyrażają wzajemny szacunek, oddanie poprzez wspólną pracę. Dzięki temu udało im się pokonać wiele przeszkód, między innymi barierę pochodzenia.