Odpowiedzi

2010-04-03T19:11:28+02:00
Kultura średniowieczna pojawiła się w Polsce wraz z przyjęciem chrztu przez Mieszka I. Duchowni którzy przybyli na dwór książęcy,by tworzyć polską organizację kościelną, przynieśli ze sobą umiejętność pisania, znajomość łaciny, a także pierwsze książki. Sprowadzono Pismo Święte, teksty liturgiczne, zapisy historyczne w formie roczników i kalendarze.
Niektóre dokumenty średniowieczne to m.in Dagome iudex, Kronika Wincentego Kadłubka lub Chronica polonorum.
Architektura średniowieczna w polsce to styl romański oraz Gotycki. Przykładami architektury romańskiej to kościoły m.in Andrzeja w Krakowie, Jakuba w Sandomierzu. Przykładem Gotyckiej budowli w polsce to np. zamek w Malborku, Sukiennice krakowskie, klasztory cystersów.
W Polsce rzeźba romańska występuje od ok 1100r. Pojawiły się zdobione portale, trzony kolumn.
W 1364r z inicjatywy Kazimierza Wielkiego została założona Akademia Krakowska - pierwsza wyższa szkoła w Polsce.