Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T18:07:10+02:00
Krytycyzm- krytycznie patrzono na rządy, religię, inne dziedziny życia.
racjonalizm- rozum jest narzędziem zrozumienia świata
empiryzm-świat składa się z tego co przeżyliśmy, widzimy i słyszymy,
sensualizm- świat możemy poznać aby za pomocą zmysłów
ateizm-pogląd który odrzucał istnienie boga.
deizm-uznaje istnienie Boga i to, że stworzył świat; człowiek w życiu ma kierować się prawdami moralnymi wynikającymi z religii Bóg nie ingeruje w życie ludzi.
12 3 12
2010-04-03T18:09:17+02:00
EMPIRYZM - poznawanie świata jest możliwe tylko za pomocą doświadczenia;
UTYLITARYZM - jednostka powinna być użyteczna, ponieważ wtedy jej działania spowodują wzrost jej znaczenia w społeczeństwie
RACJONALIZM - rozum jest jedynym "narzędziem" poznania prawdy;
LIBERTYNIZM - nawoływał do swobodnego stosunku wobec zasad etycznych;
DEIZM - Bóg stworzył świat, jednak nie ingeruje w jego funkcjonowanie;
ATEIZM - Bóg nie istnieje ani życie pozagrobowe;
SENSUALIZM - zmysłowe wrażenia są odbiciem rzeczywistości - jest to jedyne źródło wiedzy;
KRYTYCYZM - nakazuje kontrolę prawdziwości uznawanych twierdzeń i rozważenie własnych przekonań w odniesieniu do okoliczności.
14 3 14