Odpowiedzi

2010-04-03T18:18:20+02:00
Początki konfliktu polsko-krzyżackiego sięgają roku 1226, kiedy to zmuszony uciążliwym i niebezpiecznym sąsiedztwem Prusów, Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Krzyżaków proponując im, by w zamian za nadanie im ziemi chełmińskiej podjęli się obrony pogranicza mazowieckiego od strony Prus.

W końcu XII wieku Zakon Krzyżacki był jednym z potężniejszych pod względem ekonomicznym i politycznym spośród pozostałych zakonów (Templariuszy, Joannitów) powstałych w Palestynie. Jednak zdawano sobie sprawę, że posiadłości znajdujące się na terenach podbitych w czasie krucjat nie są trwałe. Szansą okazało się spotkanie z jednym z organizatorów V wyprawy krzyżowej - królem Węgier Andrzejem II - który potrzebował w tym czasie wsparcia przeciwko najeżdżającym Siedmiogród ludowi Połowców. Krzyżacy przenieśli się zatem na teren Siedmiogrodu, jednak Andrzej II zorientował się, iż dążą oni do budowy własnego państwa, które mogłoby stać się nowym zagrożenie dla Węgier. W związku z tym w roku 1225 zgromadził siły i doprowadził do wyprowadzenia Krzyżaków z zajmowanych przez nich terenów. Dla zakonu znów zaistniało zagrożenie powrotu do poprzedniej sytuacji, lecz pojawiła się nowa szansa - zaproszenie ze strony Konrada Mazowieckiego do osiedlenia się i walki z pogańskimi Prusami. Po tym jak Konrad Mazowiecki zawarł umowę z krzyżakami, Zakon krzyżacki rozpoczął systematyczny podbój Prus.
Zakon Braci Domu Niemieckiego Najświętszej Marii Panny po uratowaniu Polski od wrogich sąsiadów, sam zaczął podbijać ziemie polskie. W 1308 roku Krzyżacy napadli i spalili Gdańsk, a następnie zajęli całe Pomorze Gdańskie (zdobyli Tczew , a następnie gród w Świeciu). Osłabiona w tym czasie Polska, rozbita już na dzielnice, nie była w stanie natychmiast przeciwstawić się agresji, co spowodowało utratę tych ziem na długie lata.
W 1320 roku pojawiła się jednak szansa na przełom - Polska zjednoczyła się, a królem został Władysław Łokietek, lecz kraj nadal był zbyt słaby, aby podjąć się kolejnej walki. Nowy król poddał jednak zakon krzyżacki pod sąd papieski w Inowrocławiu. Wyrok z 1321 roku nakazał Krzyżakom zwrot Pomorza Gdańskiego Polsce i na zapłacenie odszkodowania. Zakon wniósł jednak apelację do Rzymu i tam z przyczyn formalnych wykonanie wyroku zawieszono. Nie mogąc wygrać drogą prawną, Łokietek postanowił odzyskać Pomorze drogą militarną. Zawarł sojusz z Wielkim Księstwem Litewskim. Przypieczętowaniem tęga był ślub jego syna Kazimierza z Aldoną córką Giedymina w roku 1325. Natomiast krzyżaków wsparł władca Czech Jan Luksemburski , roszczący pretensje do polskiej korony.
W 1329 doszło po raz kolejny do konfliktu z Krzyżakami sprzymierzonymi z Janem Luksemburczykiem.