Pojemnik w kształcie walca o średnicy 20 cm i wysokości 50 cm jest pełen wody. Postanowiono przelać wodę do pojemnika w kształcie prostopadłościanu, którego podstawa ma wymiary 25 cm i 40 cm. Jaka powinna być minimalna wysokość tego pojemnika? Wynik zaokrąglij do pełnych centymetrów.

3

Odpowiedzi

2010-04-03T18:34:23+02:00
V walca = pi r² * H
V = 3,14 * 10² * 50
V = 15700 cm ²

V prost. = Pp * H
15700 cm ² = 40 * 25 * H
15700 cm² = 1000 * H /: 1000
15,7 cm = H
H≈ 16 cm

Odp. Ten prostopadłościan musi mieć minimalną wysokość ok. 16 cm
2010-04-03T18:34:32+02:00
R= 10 cm
h= 50 cm

objętość walca
Pw= pi(3,14) x r(do kwadratu) x h
Pw = 3,14 x 100 x 50
Pw-15700

objętość prostopadłościanu
a=25 cm
b= 40
Pp= a x b x h
skoro objętość pojemnika ma wynosić 15700 to:
15700=25 x40 x h
15700=1000h / 1000
15,7=h
h w przybliżeniu do pełnych cm = 16cm

sprawdzenie
Pp= 25 x 40 x 15,7 =15700
odpowiedź: minimalna wysokość powinna wynosić 16cm
2010-04-03T19:17:52+02:00
Walec:
śr = 20 cm
r = 10 cm
h= 50cm

V=πr²*h
V=3,14*10²*50
V=157*100
V=15700 cm³

prostopadłościan

V=15700cm³
a=25cm
b=40cm


Pp=25*40
Pp=1000 cm²


V=Pp*h

15700 = 1000 * h
h= 15700 /1000
h=15,7 cm

Po zaokrągleniu do 1 cm, wysokosc tego pojemnika powinna wynosic 16 cm