Zad.
Janek zbiera znaczki. Połowę liczby wszystkich jego znaczków stanowią znaczki polskie a trzecią część europejskie, (ale nie polskie). Oprócz nich ma jeszcze 20 znaczków z krajów afrykańskich i azjatyckich. Ile znaczków ma Janek?

3

Odpowiedzi

2010-04-03T18:27:08+02:00
X - liczba znaczków
½x - liczba znaczków polskich
1/3x - liczba znaczków europejskich
20 - liczna znaczków azjatyckich i afrykańskich

½x + 1/3x + 20 = x
3/6x + 2/6x + 20 = x
5/6x + 20 = x / - 5/6x
20 = 1/6x / *6
120 = x

Odp. Liczba wszystkich znaczków wynosi 120.
2010-04-03T18:28:01+02:00
X-ilość znaczków
1/2 x -znaczki polskie
1/3 x - europejskie
20 znaczków afrykańskich
x=x/2+x/3 + 20
x= 3/6 x + 2/6 x +20
x=5/6 x + 20
1/6 x=20
x=120
2010-04-03T18:28:40+02:00
Zad.
Janek zbiera znaczki. Połowę liczby wszystkich jego znaczków stanowią znaczki polskie a trzecią część europejskie, (ale nie polskie). Oprócz nich ma jeszcze 20 znaczków z krajów afrykańskich i azjatyckich. Ile znaczków ma Janek?

x-liczba znaczków
1/2x-polskie
1/3x-europejskie, bez polskich
20
1/2x+1/3x+20=x
20=x-5/6x
1/6x=20
x=120