Odpowiedzi

2010-04-03T18:42:30+02:00
Właściwości ciał stałych :
- mają określony kształt
- zmiana kształtu ciała stałego nie powoduje zmiany jego objętości
- mogą być : kruche, sprężyste lub plastyczne
Właściwości gazów :
- nie mają określonego kształtu ani objętości
- są ściśliwe i rozprężliwe
- przyjmują kształt zbiornika, w którym sie znajdują

2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T18:55:11+02:00
-Gazami nazywamy substancje, które cechuje duża ściśliwość objawiająca się widocznymi zmianami objętości zachodzącymi pod wpływem działania sił powierzchniowych. Gazy cechuje również duża rozprężliwość, która polega na tym, że gaz zajmuje każdą objętość i wypełnia całkowicie każdy, choćby największy zbiornik w którym się znajduje. Gazy cechuje również brak sztywności, ponieważ nie posiadają własnego kształtu.
-Cząsteczki gazu znajdujące się bez przerwy w ruchu, doznają ciągłych zderzeń, przy czym między kolejnymi zderzeniami cząsteczka porusza się wzdłuż prostej
-Dyfuzja doskonale ilustruje ruch cząsteczek w gazach, cieczach oraz w ciałach stałych. Pokazuje, że najszybciej poruszają się cząsteczki w gazach, gdyż tam mają największą swobodę ruchu

Ciała stałe posiadają określony kształt i objętość:
- ciała krystaliczne (regularna struktura)
- ciała amorficzne (struktura podobna do cieczy)
- polimery (budowa łańcuchowa)
Ciała stałe mogą ulegać odkształceniom trwałym lub nietrwałym na skutek działającej siły. Właściwości sprężyste ciał stałych zależą od rodzaju substancji, od kształtu ciała. Ciało kruche ulega zniszczeniu przy niewielkich odkształceniach, a te posiadające duży zakres sprężystości są bardzo odporne na odkształcenia.
Metale są dobrymi przewodnikami prądu dzięki obecności swobodnych elektrolitów. Siły elektryczne powodują uporządkowany ruch elektronów- przepływ prądu.
Izolatory to ciała stałe w których elektrony związane są z atomami.
2 3 2