Odpowiedzi

2010-04-03T18:49:01+02:00
A) 2(x+4) - 5 (x+3) = 2
b) -2 (x+3) + 4 (2x +3) = -6
c) 3(x-4) - 2 (2x - 5) = -4
d) -3 + 2x - 6 = 3- 4x
e)-(2x-1) = 4
f) 2(x+1)=x
g) 2x-(3x + 1 ) = 6
h) - (4+x) = 2(3-x)
I) (x-7)-2(3x+5)=3
j)3(x-4)-4 (2x-7) = 2(x+5)
2010-04-03T18:58:10+02:00
Równanie
2x+1=0
-3x=0
5-4x=0
4=6x
3x-5=4-2x
7x+4=0
0=7x+1
x+1=0
2x+3=0
6x-(-7)=0
nierownosci
-2x+7<0
-0.3x+7<0
4x>0
2x-10>0
-3(x=1)>0
9+7(x+2)<0
2x>0.5
4x-5<3
x<-5
x+4<0
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T18:58:14+02:00
Napisze mi ktoś zadania Z RÓWNAŃ I NIERÓWNOŚĆI z JEDNĄ NIEWIADOMĄ : ]]]
Daje za to 17 pkt ...
Proszę aby było ich tak ok 10 ; ]] Zadań
Bez rozwiązań ; ]]]

1,Tomek i jego ojciec mają w sumie 60 lat.Ojciec jest 3 razy starszy od syna.
Ile lat ma każdy z nich?
2W trójkącie prostokątnym wysokośc opuszczona na przeciwprostokątną dzieli ją na dwa odcinki o dł. 1cm i 9 cm.
Oblicz długośc tej wysokości'
3.Jeden z kątów ostrych trójkąta prostokątnego jest o 15 stopni mniejszy od drugiego. Podaj miary kątów tego trójkąta'
4.Jeden z kątów ostrych trójkąta prostokątnego jest 3 razy mniejszy od drugiego. Podaj miary kątów tego trójkąta'
5.
Zosia jest o 4 lata starsza od Basi. Za ile lat będzie od niej starsza 2 razy?
5.Oblicz bok kwadratu którego pole równe jest polu prostokąta o wymiarach 18 cm na 8cm'
6.Ją długoś ma wysokośc graniastosłupa, którego objętośc wynosi 40cm³, a podstawa jest kwadratem o boku 2 cm?
7.oblicz liczbę której 20% wynosi 3'
8Pani Zoasia otrzymała 42 zł odsetek, gdy wpłaciła do banku 3000zł na rok. Na jaki procent wpłaciła pieniądze?
9.12% pewnej liczby stanowi 18. Co to za liczba?
10.Cenę butów obniżono po sezonie o 15 % i wynosi ona 68zł.Jaka była cena przed obniżką?