Zad.1
Oblicz masę:
a) 2moli cząsteczek azotu N2
b) 0,5 mola tlenku krzemu SiO2
c) 3 moli amoniaku NH3
d) 1,5 mola wodorotlenku magnezu Mg(OH)2
e) 0,25 mola wodorotlenku magnezu Mg(OH)2

Zad.2
Oblicz jaką liczbę moli stanowi:
a) 8g siarki
b) 49g kwasu siarkowego (VI) H2SO4
c) 9g wody
d) 5,5g dwutlenku węgla CO2
e) 21g kwasu azotowego (V) HNO3

1

Odpowiedzi

2010-04-03T20:13:00+02:00
Zad. 1
a) 1mol-28 g
2mole-56 g
b) 1mol-60 g
0,5mola-30 g
c) 1mol-17 g
3mole-51 g
d) 1mol-58 g
1,5mola-87 g
e) 1mol-58 g
0,25mola-14,5 g

Zad. 2
a) 1mol-32 g
xmoli-8 g
x=8*1/32=8/32=0,25
x=0.25 mola
b) 1mol-98 g
xmoli-49 g
x=49*1/98=49/98=0,5
x=0,5 mola
c) 1mol-18 g
xmoli-9 g
x=9*1/18=9/18=0,5
x=0,5mola
d) 1mol-44 g
xmoli-5,5 g
x=5,5*1/44=5,5/44=0,125 g
x=0,125mola
e) 1mol-63 g
xmoli-21 g
x=21*1/63=21/63=0,(3)
x=0,(3)mola