Oblicz:
2½ + 3¾ =
4⅜ - 2i jedna trzecia =
2i dwie trzecie ∙ 1½ =
4¼ ׃ dwa ⅛ =
2,7 – 1,444 =
3,82 + 12,992 +14 =
3,243 ∙ 1,5 =
24,32 ׃ 0,4 =
Rozwiąż równania i sprawdź:
a) 2x – 1 = x + 4
b) 4x + 3 = 2x + 7
Rozwiąż równości i przedstaw na osi liczbowej:
4x + 3< 3x -5
6x – 3> 2x + 5
Oblicz wartość liczbową wyrażenie:
1) 2a – 3b dla a=(-3)
b = 4
2) a² - 3a dla a = (-2)
3) 2a-1 to ma byc pod ulamkiem
6a + 3 dla a= 1,5
Oblicz:
√16 =
³√125 =
√0,25
³√0,064 =
√2¼ =
³√3⅜ =
(- 2)³ =
( -3) do potęgi czwartej=
(dwie trzecie) do potegi trzeciej=
(-1½)²=
(-0,1)³=

2

Odpowiedzi

2010-04-03T19:24:26+02:00
/ to jest kreska ułamkowa
2½ + 3¾ = 5/2 + 15/4 = 10/4 + 15/4 = 25/4 = 6i1/4
4⅜ - 2i jedna trzecia = 35/8 - 7/3 = 105/24 - 56/24 = 49/24 = 2i1/24
2i dwie trzecie ∙ 1½ =8/3 * 3/2 = 24/6 = 4
4¼ ׃ dwa ⅛ = 17/4 : 17/8 = 17/4 * 8/17 = 136/68 = 2
2,7 – 1,444 = 1,256
3,82 + 12,992 +14 = 30,812
3,243 ∙ 1,5 =4,8645
24,32 ׃ 0,4 = 60,8
Rozwiąż równania i sprawdź:
a) 2x – 1 = x + 4
2x - x = 4 + 1
x = 5
Spr: 2*5 - 1 = 5 +4
10 - 1 = 9
9 = 9
b) 4x + 3 = 2x + 7
4x - 2x = 7 - 3
2x = 4 / :2
x = 2
Spr: 4*2 +3 = 2*2 + 7
8 + 3 = 4 + 7
11 = 11
Rozwiąż równości i przedstaw na osi liczbowej:
a)4x + 3< 3x -5
4x - 3x < -5 - 3
x < -8
b)6x – 3> 2x + 5
6x - 2x > 5 +3
4x > 8 / :4
x > 2
Nie mam jak zrobić osi, ale mam nadzieje, ze sobie z tym poradzisz.
Oblicz wartość liczbową wyrażenie:
1) 2a – 3b dla a=(-3) b = 4
2* (-3) - 3 * 4 = -6 - 12 = -18
2) a² - 3a dla a = (-2)
(-2)² - 3(-2) = 4 + 6 = 10
3) 2a-1 to ma byc pod ulamkiem 6a + 3 dla a= 1,5
2*1,5 - 1/6*1,5 +3 = 2/12 = 1/6
Oblicz:
√16 = 4
³√125 = 5
√0,25 = 0,5
³√0,064 = 0,4
√2¼ = 1,5
³√3⅜ = 1,5
(- 2)³ = - 8
( -3) do potęgi czwartej= 81
(dwie trzecie) do potegi trzeciej= 16/81
(-1½)²= 9/5
(-0,1)³= - 0,001


Wszystko jest dobrze :) Mam nadzieje, ze pomogłam :)
1 5 1
2010-04-03T19:27:24+02:00
2½ + 3¾ =⁵/₂+¹⁵/₄=¹⁰/₄+¹⁵/₄=²⁵/₄=6¹/₄
4⅜ - 2⅓=³⁴/₈-⁷/₃=¹⁰²/₈-⁵⁶/₈=⁴⁶/₈=5⁶/₈=5³/₄
2⅔ ∙ 1½=⁸/₃*³/₂=4
4¼ ׃ dwa ⅛=¹⁷/₄:¹⁷/₈=¹⁷/₄*⁸/₁₇=2
2,7 – 1,444=2,700-1,444=1,256
3,82 + 12,992 +14=30,812
3,243 ∙ 1,5=4,8645
24,32 :0,4=60,8
Rozwiąż równania i sprawdź:
a) 2x – 1 = x + 4 /-x+1
x=5

spr.: 2*5-1=5+4
10-1=9
9=9

b) 4x + 3 = 2x + 7/-2x-3
2x=4/:2
x=2

spr.: 4*2+3=2*2+7
8+3=4+7
11=11

4x + 3< 3x -5/-3x-3
x<-8
x należy do zbioru liczb od (- nieskończoności do -8)

6x – 3> 2x + 5/-2x+3
4x>8/:4
x=2
x należy do zbioru liczb od (2 do +nieskończoności)

Oblicz wartość liczbową wyrażenie:
1) 2a – 3b dla a=(-3)
b = 4

2(-3)-3*4=-6-12=-18

2) a² - 3a dla a = (-2)
(-2)²-3(-2)=4+6=10

3) 2a-1
__________
6a + 3 dla a= 1,5

2*1,5-1 2
__________= ___=¹/₆
6*1,5+3 12

Oblicz:
√16 =4
³√125 =5
√0,25=0,5
³√0,064 =0,4
√2¼ =√⁹/₄= ³/₂
³√3⅜ =³√²⁷/₈=³/₂
(- 2)³ =-8
( -3) do potęgi czwartej=81
(dwie trzecie) do potegi trzeciej=⁸/₂₇
(-1½)²=(-³/₂)²=⁹/₄
(-0,1)³=-0,001