1.Ustal współczynniki stechiometryczne w równaniu reakcji chemicznych.
a)......N2 + ......O2 -----> .......NO
b)......SO2 + ....... O2 ------>.......SO3
c)......P4 + .......O2 ------->......P4O10
d)......CuO + ......C ------->.....Cu + ......CO2
e)......K + .......H2S ------>.......K2S + ......H2
f)......Al + .......HCl-------> .......AlCl3 + ......H2
g)......Fe2O3 + .......C ------>........Fe +.......CO2

a tak na marginesie to te 2 3 4 10 to liczba atomowa zawsze jest taka mała u dołu ale nie umiem indeksów zrobić

1

Odpowiedzi

2010-04-03T19:12:26+02:00
A) N₂ +O₂ ----->2 NO
b) 2SO₂ + O₂ ------> 2SO₃
c) P₄ + 5O₂ -------> P₄O₁₀
d) 2CuO + C -------> 2Cu + CO₂
e) 2K + H₂S ------> K₂S + H₂
f) 2Al + 6HCl-------> 2AlCl₃ + 3H₂
g) 2Fe₂O₃+ 3C ------> 4Fe + 3CO₂

Pozdrawiam:)

3 5 3