Odpowiedzi

2010-04-03T20:28:41+02:00
Ze wzoru na pole trapezu licze pole trapezu
Pp=1/2(3+9)*4=24

Obliczam H graniastosłupa
H^2=9*17-9
H=12
Z trojkąta pitagorejskiego mam długość ramienia
c=5

Obliczam pole boczne
Pb=2(5*12)+9*12+3*12=264

Oblicza pole całkowite
Pc=2Pp+Pb
Pc=312
2010-04-03T20:32:10+02:00
Pp = (9 + 3) * 4/2 = 24

Liczymy ramię trapezu z twierdzenia pitagorasa
x² = 3² + 4² = 25
x = 5

Teraz liczymy wysokość graniastosłupa
h² = (3√17)² - 3² = 153 - 9 = 144
h = 12

Pb= 2 * 5 * 12 + 3 * 12 + 9 * 12 = 120 + 36 + 108 = 264

Pc = 2 * 24 + 264 = 312