Odpowiedzi

2010-04-03T19:10:19+02:00
Godne:
- służenie swojemu królowi,
- podporządkowanie sie kodeksowi rycerskiemu,
- niesienie pomocy,
- uczciwość,
Niegodne:
- walka przeciw swojemu królowi,
- niepodporządkowanie się kodeksowi,
- nieuczciwość,
- niszczenie dobytku innych ludzi,
4 1 4