Pocisk ołowiany o masie 0,1kg, poruszający się z prędkoscią 200 m/s, przebija deskę i porusza się dalej z prędkością 100 m/s. Oblicz zmianę energii wewnętrznej pocisku, jeśli wiadomo, że pochłonął połowę ubytku energii kinetycznej. O ile stopni ogrzał się ten pocisk?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-03T22:17:03+02:00
10.
m = 0.1 kg
c = 130
v₁=200m/s
v₂=100m/s
Ek = mv²/2
Ek1 = 0,1 x 200²/2 = 0,1 x 40000/2 = 2000 J
Ek2 = 0,1 x 100²/2 = 0,1 x 10000/2 = 500J
ΔEk= 1500 J
½Ek = Ew
Ew = 1500/2 = 750 J

Q = cmΔT
Q = Ew

750 = 130 x 0,1 x Δt
750 = 13ΔT
ΔT = 750/13
ΔT = 57,7°C

Odp.Pocisk ogrzał się o 57,7°C.