Zadanie 1.
Po odparowaniu niewielkiej ilości klarownej cieczy pobranej z Jeziora Wigry, na szkiełku zegarkowym pozostał biały osad. Świadczy to o tym, że ciecz poddana analizie jest
A. pierwiastkiem chemicznym.
B. związkiem chemicznym.
C. mieszaniną jednorodną.
D. mieszaniną niejednorodną

Zadanie 3. (0-1)
Elementy kolejki atrakcji turystycznej Kampinoskiego Parku Narodowego wykonuje się ze stopu, w którego skład wchodzi żelazo. Pierwiastek ten w reakcji z pewnym kwasem tworzy chlorek żelaza(II). Równanie opisujące tę reakcję to
A. Fe + Cl2→FeCl2
B. 2 Fe + 3 Cl2 →2 FeCl3
C. Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2↑
D. 2 Fe + 6 HCl → 2 FeCl3 + 3 H2↑
Zadanie 4. (0-2)
Głównym składnikiem piasku jest tlenek krzemu(IV). Zapisz jego wzór sumaryczny i oblicz stosunek masowy krzemu do tlenu w tym związku wiedząc, że mSi=28u, mO=16u. Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T19:36:01+02:00
Zad1
Odp C

Zad3
Odp C

Zad4
SiO2 - tlenek krzemu (iv)

28:32
14:16
7:8

Odp: Stosunek ten to 7:8
2010-04-03T19:53:08+02:00