Odpowiedzi

2010-04-03T20:14:25+02:00
1.
-siarczan (VI) magnezu - przemysł papierniczy, przemysł włókienniczy, przemysł farbiarski
-siarczan (VI) wapnia - stosowany w budownictwie, do produkcji środków piorących, przemysł farbiarski
-siarczan (VI) sodu - stosowany do produkcji środków piorących, w przemyśle szklarskim, w przemyśle papierniczym
2.
szkło: substancja bezpostaciowa, słaby przewodnik dla elektryczności, nie posiada stałej temp. topnienia
sole: najczęściej: ciała stałe, krystaliczne, najczęściej białe
3.
twardnienie zaprawy wapniowej zachodzi pod wpływem dwutlenku węgla (II) zawartym w powietrzu
reakcja: Ca(OH)₂+CO₂→ CaCO₃+H₂O

daj najlepszą:)
2010-04-03T20:37:21+02:00
1.
-siarczan (VI) magnezu - przemysł papierniczy, przemysł włókienniczy, przemysł farbiarski
-siarczan (VI) wapnia - stosowany w budownictwie, do produkcji środków piorących, przemysł farbiarski
-siarczan (VI) sodu - stosowany do produkcji środków piorących, w przemyśle szklarskim, w przemyśle papierniczym
2.
szkło: substancja bezpostaciowa, słaby przewodnik dla elektryczności, nie posiada stałej temp. topnienia
sole: najczęściej: ciała stałe, krystaliczne, najczęściej białe
3.
twardnienie zaprawy wapniowej zachodzi pod wpływem dwutlenku węgla (II) zawartym w powietrzu
reakcja: Ca(OH)₂+CO₂→ CaCO₃+H₂O