Zmywacz do paznokci zawiera ester o masie cząsteczkowej równej 88 u. Podczas jego hydrolizy powstaje kwas, którego roztwór znajduję się w prawie każdej kuchni. Krorzystajac z powyższych danych ustal i napisz wzór tego estru, jego nazwę oraz napisz równanie hydrolizy.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T19:54:05+02:00
Ten ester to octan etylu.
CH₃COOC₂H₅+H₂0→CH₃COOH +C₂H₅OH
2010-04-03T19:56:55+02:00
Octan etylu CH3COOC2H5
hydroliza w obecności zasady sodowej:
CH3COOC2H5 + NaOH → CH3-COONa + C2H5OH