Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T21:47:14+02:00
1.jakie ciśnienie wywiera 1000 kg wody na dno basenu o wymiarach 15x15m. grawitacja=10N/kg.
F=mg
F=1000kg*10N/kg
F=10 000N
S=15*15
S=225 m²
p=F/S
p=10 000N/225m²
p=44 i 4/9 Pa≠44,4Pa

2.Ciało o masie 200 g spadło z wysokości 10 m. Oblicz szybkość. g=10N/kg
m=200g=0,2 kg
h=10m
g=10N/kg
v=?
mv²/2=mgh
v²=2gh
v²=2*10N/kg*10m
v²=200 m²/s²
v=√200 m²/s²
v=10√2 m/s