Odpowiedzi

2010-04-03T21:39:42+02:00
Pięciokąt, w którym długość z każdego boku wynosi 3, jest opisany na okręgu. Stosunek pola tego pięciokąta do pola koła wyznaczonego przez ten okrąg jest równy 3:2. Oblicz długość promienia tego okręgu.

r-promień

Ppięciokąta=5*1/2*3*r=7,5r
Pkoła=πr²

7,5r/πr²=3/2
3πr=15
r=5/π
2 3 2