Odpowiedzi

2010-04-04T10:38:46+02:00
Układ odpornościowy (immunologiczny) człowieka ma za zadanie unieszkodliwić drobnoustroje chorobotwórcze w organizmie, a tym się zajmuje głównie układ chłonny człowieka (limfatyczny).
Komórki odpowiedzialne za obronę organizmu przed czynnikami chorobotwórczymi są leukocyty, które się dzielą na agranulocyty i granulocyty. Znaczenie tego wyżej wymienionego układu jest bardzo ważne, ponieważ w nim są niszczone komórki zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu ustroju.
2010-04-04T11:21:12+02:00
Człowiek narażony jest na wnikanie do organizmu ciał obcych, np. wirusów, bakterii, grzybów. Te ciała obce często zwane są patogenami., czyli czynnikami chorobotwórczymi.

Nasz organizm wykorzystuje do obrony różne nawzajem uzupełniające się strategie: komórkową oraz humoralną.
Za odporność komórkową odpowiadają leukocyty obdarzone zdolnością do pochłaniania oraz wewnątrzkomórkowego trawienia (makrofagi,, neutrofile, eozynofile) lub usuwania ciał obcych (część limfocytów T).
W reakcjach odpornościowych humoralnych organizm wykorzystuje różne substancje chemiczne- najważniejsze z nich to przeciwciała, czyli białka odpornościowe (immunoglobuliny). Przeciwciała są produkowane i uwalniane przez uczulone limfocyty B w odpowiedzi na pojawienie się w organizmie obcego antygenu. Antygenem może być białko lub duża cząstka węglowodanowa obca dla naszego organizmu, wyzwalająca odpowiedź immunologiczną.

Odporność swoista i nieswoista:
Odporność nieswoista to mechanizmy naszego organizmu istniejące od urodzenia, do ich wykształcenia nie trzeba kontaktu z antygenem. Barierę tę stanowi np. skóra wraz z wydzielinami, pot zawierający kwas mlekowy i sole niszczący bakterie i grzyby, łój, ślina, łzy, śluz dróg oddechowych. Ponadto liczne krążące we krwi i limfie leukocyty mają naturalną zdolność do rozpoznawania, wchłaniania i trawienia ciał obcych.
Odporność swoista jest nabywana dopiero po kontakcie z konkretnym antygenem i działa tylko na niego. Po wniknięciu ciała obcego organizm wytwarza odpowiednie immunoglobuliny, które unieczynniają antygen i oznakowują go jako ciało do unieszkodliwienia i/lub usunięcia przez inne elementy układu odpornościowego. Jest to odpowiedź czynna. Jeśli organizm otrzymał gotowe przeciwciała w postaci surowicy, to mamy do czynienia z odpornością bierną.

Dzięki komórkom pamięci nabyta odporność pozwala przez wiele lat zachować biochemiczny "portret" określonego intruza> Jeżeli w tym czasie zetkniemy się z patogenem ponownie, wtórna odpowiedź immunologiczna nastąpi bardzo szybko i skutecznie wyeliminuje zagrożenie. Dlatego zazwyczaj nie zapadamy ponownie na chorobę zakaźną, którą już przeszliśmy.