Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T22:16:25+02:00
1.oddziaływania międzycząsteczkowe z wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń cząsteczek - fałsz
2.zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste - prawda
3. cząsteczki znajdują się w ciągłym chaotycznym ruchu - prawda
4.to abstrakcyjny, wyżeżbiony model gazu - fałsz
5.objętość cząsteczek jest znikoma w stosunku do objętości gazu - prawda
6.średnia energia kinetyczna cząsteczek jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej - prawda
7.Model gazu doskonałego opisuje poprawnie zachowanie tylko granicznie rozrzedzonych gazów i cieczy - fałsz
8.pomiędzy cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania wzajemne, z wyjątkiem chwili zderzenia - prawda
9.Gaz ten wyrażamy w molach - prawda
10.słuszny w pełni jedynie dla bardzo rozrzedzonych gazów i nie tylko - fałsz
11.może być stosowany w praktyce do niemalże wszystkich gazów w warunkach normalnych - prawda
12.Dla gazów rzeczywistych przy dużych gęstościach i ciśnieniach niezbędne jest stosowanie równań uwzględniających - prawda
13. Gaz ten w mechanice klasycznej opisuje równanie Columba - fałsz
14. przedstawia zależność między ciśnieniem gazu (P), jego objętością (V), temperaturą (T) i licznością (n) - prawda
15. wzór to PV = nR/T - fałsz
16.Gazy rzeczywiste zachowują się jak gaz doskonały tylko w odpowiednich warunkach: w wysokiej temperaturze i niskim ciśnieniu - prawda
17.Gaz doskonały tworzą cząstki posiadające strukture wewnętrzną - fałsz
18. Cząstki mają o zaniedbywanie duże rozmiary - fałsz
19. Dla analizy zderzeń między cząśteczkami i ściankami naczynia przypisujemy im kształt kulisty. - prawda
20. Między kolejnymi zderzeniami cząsteczki poruszają się po liniach prostych ruchem jednostajnym - prawda

Wesołych świąt . !!!!