Ruch harmoniczny

Podaj wzory na wychylenie x(t), prędkość liniową v(t) i przyspieszenie liniowe a(t) w ruchu harmonicznym. Korzystając z poniższych wykresów odczytaj wartość prędkości punktu drgającego w 12 sekundzie, wychylenia z położenia równowagi w 16 sekundzie ruchu i przyspieszenie w 11 sekundzie ruchu.

z boku tego wykresu jest:
x(t)=
v(t)=
a(t)=
x(16s)=
v(12s)=
a(11s)=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-03T22:20:33+02:00
X(t)=Acos(ωt+φ)
v(t)=-A ω sin(ωt +φ)
a(t)=-Aω²cos(ωt +φ)

ω - pulsacja
φ - faza
A- amplituda

x(16s)=6m
v(12s)=0m/s
a(11s)=2.5m/s^2
1 1 1