Biologia "Puls życia" Kl. 1 gimnazjum .

str 42.
zad 2. Uzupełnij zdania, korzystając z poniższych pojęć.

(gametofit,sporofit,rodnia,plemnia)

Pokoleniem samożywnym jest................ .
Pokoleniem rozmnażającym się bezpłciowo jest.......... .
Na szczycie gametofitu męskiego powstają......... .
Zarodnia powstaje na szczycie.......... .

zad 3 . Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P , a obok zawierających fałszywe informacje literę F.

1.Organami mszaków są liście łodygi i korzenie.
2.Chwytniki przytwierdzają gametofit do podłoża.
3.Mszaki pobierają wodę za pomocą chwytników.
4.Sporofit mszaków ma postać ulistnionej łodyżki.
5.Zygota jest wynikiem zapłodnienia.
6.Na szczycie sporofitu powstają rodnie i plemnie.
7.Mszaki są roślinami wodnymi.

Daje naj ! ^^ :)))

C(: ;*

1

Odpowiedzi

2010-04-03T22:32:12+02:00
(gametofit,sporofit,rodnia,plemnia)

Pokoleniem samożywnym jest gametofit .
Pokoleniem rozmnażającym się bezpłciowo jest sporofit .
Na szczycie gametofitu męskiego powstaje plemnia .
Zarodnia powstaje na szczycie rodnii .

zad 3 . Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P , a obok zawierających fałszywe informacje literę F.

1.Organami mszaków są liście łodygi i korzenie. F
2.Chwytniki przytwierdzają gametofit do podłoża. F
3.Mszaki pobierają wodę za pomocą chwytników. P
4.Sporofit mszaków ma postać ulistnionej łodyżki.F
5.Zygota jest wynikiem zapłodnienia.P
6.Na szczycie sporofitu powstają rodnie i plemnie.P
7.Mszaki są roślinami wodnymi.F
21 3 21