ZADANIA Z TEORII
Dam najlepszą odpowiedź takiej, która mi się spodoba oraz kiedy odpowiedź będzie zweryfikowana przez moderatora.

PKT jest dużo, zadania są łatwe - nie ma problemu.

1. Wyjaśnij pojęcia określenia:
a) woda destylowana
b) woda sodowa
c) woda krystalizacyjna

2. Czy woda może pełnić następujące funkcje?
a) drogi służącej komunikacji i transportowi
b) ośrodka sportów i rekreacji
c) źródła energii elektrycznej
Podać po 2-3 przykłady

3. Podaj przykłady na to, że woda jest
a) cennym surowcem chemicznym
b) rozpuszczalnikiem wielu substancji

4. Wymień znane Ci składniki następujących jednorodnych mieszanin wielokomórkowych:
a) powietrza
b) wody morskiej

5. Podaj przykłady świadczące o tym, że rozpuszczanie wielu substancji w wodzie może być:
a) korzystne
b) szkodliwe dla człowieka

6. Wyjaśnij różnice między następującymi roztworami
a) nasyconym i nienasyconym
b) stężonym i rozcieńczonym
c) właściwym i koloidalnym

7. Jakie cechy wspólne wykazują następujące mieszaniny: wody z kredą i wody z gliną?

8. Wskaż stan skupienia składników następujących układów koloidalnych: mgły, dymu, pumeksu, majonezu, piany mydlanej.

9. Jakiego rodzaju mieszanin dotyczą następujące metody rozdzielania na składniki:
a) sedymentacji
b) dekantacji
Na czym polegają te metody?

10. Wyjaśnij, jak powstały następujące roztwory:
a) woda chlorowa
b) woda wapienna
c) woda amoniakalna
d) woda utleniona

Nie spamować.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T23:17:05+02:00
Woda destylowana- jest to woda pozbawiona soli mineralnych oraz innych substancji.
woda sodowa-jest to woda gazowana, nasycona dwutlenkiem węgla
woda krystalizacyjna- jest to woda zbudowana w sieć kryształu, zwana hydratem.
a) drogi służącej komunikacji i transportowi
statki
promy
ośrodka sportów i rekreacji
pływanie
serfowanie
źródła energii elektrycznej
elektrownie wodne
elektrownie pływowe
Podaj przykłady na to, że woda jest
a) cennym surowcem chemicznym
potrzebna jest do fotosyntezy
b) rozpuszczalnikiem wielu substancji
rozpuszczają się w niej niektóre substancje
a) powietrza
tlen
wodór
azot
argon
dwutlenek węgla
b) wody morskiej
sód
potas
magnez
glin
chlorki
siarczki
węglany
a) korzystne
solenie zupy
słodzenie herbaty
b) szkodliwe dla człowieka
bakterie
toksyczne związki
a) nasyconym i nienasyconym
w nasycony nie można juz nic rozpuścić
nienasycony można cos rozpuścić
b) stężonym i rozcieńczonym
stężony zawiera maksymalna ilośc substancji
rozcieńczony to roztwór w który znajduje sie triche roztworu właściwego
7. rozdziela sie ję przez dekantację i sączenie,
są niejednorodne
mgła ciekły
dym gazowy
pumeks stały
majonez ciekły
piana mydlana gazowy
sedymentacja- proces opadania na dół spód substancji-piasek i woda
dekantacja-zlewanie cieczy znad osadu-
woda chlorowa-porzez dodanie wody i kwasu chlorowodorowego
woda wapienna-porzez dodanie tlenku wapnia i zasady potasowej
woda amoniakalna-połączenie amoniaku z wodą

1 5 1